Wykład

PERSONAL BRANDING - klucz do zawodowego i prywatnego sukcesu we współczesnym świecie

Szkolenie obejmuje zagadnienia z obszarów takich jak: psychologia, socjologia, komunikacja, marketing, public relations, human resources.

Służy integracji zespołowej oraz połączenia marki indywidualnej z wartościami firmy, w celu odczuwania jedności oraz bycia częścią sukcesu firmy. Wzmaga odpowiedzialność, współpracę projektową w ramach zespołu, podnosi wartość znaczenia kobiet w firmie oraz konieczność wspierania się i pobudzenia, a także wykorzystania kompetencji kognitywnych.

Spotkanie coachingowe ma formę power speech z elementami interakcji, adresowanego do osób, które chcą poznać tajniki budowania personal brandingu w życiu zawodowym i prywatnym, budowania kariery oraz wywierania profesjonalnego, pierwszego wrażenia, a także umocnić swoje umiejętności w zakresie komunikacji, negocjacji i dialogu.

Zakres szkolenia
 • Personal branding: samoświadomość (cechy charakteru, osobowości, emocjonalność)
 • Odpowiednie zastosowanie języka emocji w zależności od sytuacji
 • Wzorce zawodowe, wzorce prywatne (kultura osobista i kultura biznesowa)
 • Umiejętność dobrego komunikowania werbalnego, parawerbalnego,  behawioralnego
 • Szybkość reakcji werbalnych w zarządzaniu sobą i zespołami ludzkimi w firmie
 • Wykorzystanie potencjału energetycznego zespołu i indywidualności (inspiracja, motywacja, egzekucja, strategia)
 • Dialog wewnętrzny i zewnętrzny w sytuacjach kryzysowych
 • Poprawność językowa i najczęściej popełniane błędy (mowa, przemowy, korespondencja e-mailowa wewnątrz i na zewnątrz firmy)
 • Kogo szukamy i kogo nie chcemy? Energie w zespole
 • Utożsamianie się z firmą jako priorytet rozwoju kariery
 • Wizerunek godny lidera to wartość firmy. Wartość firmy to wizerunek lidera
 • Inspiracja, konsekwencja, motywacja, działanie, odpoczynek, wyciszenie, kreatywność, duma
 • Rozpoznanie interlokutora i dostosowanie scenariusza współpracy
 • Świadomość zalet i słabości oraz przekucie ich w mocne punkty personal brandingu
 • Stres może być siłą motywującą, a nie destrukcyjną. Jak zarządzać stresem i jego skutkami?
 • Sztuka negocjacji oraz w pełni świadome wykorzystanie kompetencji twardych i miękkich
 • Zabawa poprzez ćwiczenia dykcyjne
 • Case studies